Kembali

Masukkan Kod Anda

Maklumat Tambahan
Sila gunakan kod1 dan kod2 yang anda perolehi semasa pendaftaran atau yang disertakan semula didalam pesanan whatsapp utk tujuan kemaskini maklumat permohonan anda.

Di Modul ini, anda boleh
1. Kemaskini maklumat permohonan
2. Muatturun borang rasmi permohonan utk pengisian semula dan untuk tandatangan, kemudian muatnaik melalui ruang muatnaik yang disediakan
3. Muatnaik dokumen sokongan yang diperlukan
a. Borang lengkap yang ditandatangani
b. SSM Profil (ROC, ROB atau LLP), SKM
c. Penyata Bulanan Bank utk 2 bulan terkini (Bank Statement)
d. Penyata Bulanan Bank utk 1 bulan terbanyak (Bank Statement)
e. Kad Pengenalan semua Direktor (ROC), atau Pemunya (ROB Milik Tunggal) atau Semua Rakan Kongsi (ROB - Perkongsian)
(Pastikan semua dicross / dipalang dengan rujukan SME Grant)