Maklumat Tambahan
SOALAN LAZIM MENGENAI INISIATIF PENDIGITALAN PKS

1. Apakah Inisiatif Pendigitalan PKS?

Inisiatif Pendigitalan PKS merupakan inisiatif geran baharu yang disediakan oleh Kementerian Kewangan Malaysia untuk membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana ("PKS") untuk mengguna pakai pendigitalan dalam operasi perniagaan mereka.

Seperti yang diumumkan dalam pembentangan Belanjawan 2020 Malaysia, Kerajaan akan menyediakan geran padanan sebanyak 50% sehingga RM5,000.00 bagi setiap PKS dalam tempoh 5 tahun bagi langganan perkhidmatan digital yang akan meningkatkan produktiviti dan daya saing mereka..

2. Apakah butiran geran untuk Inisiatif Pendigitalan PKS?

i) Geran
Geran padanan ini terhad kepada satu (1) permohonan bagi setiap PKS sahaja, bagaimanapun, PKS dibenarkan untuk memohon sehingga tiga (3) perkhidmatan digital dengan satu (1) atau lebih penyedia perkhidmatan yang disahkan oleh MDEC ("Penyedia Perkhidmatan").

ii) Ketersediaan
Kemudahan geran ini disediakan oleh Kerajaan untuk tempoh lima (5) tahun bermula dari 17 Februari 2020 atau apabila mencapai 100,000 permohonan, yang mana terdahulu.

iii) Yuran
Tiada yuran dikenakan.

3. Apakah perkhidmatan Pendigitalan yang tersedia di bawah Pendigitalan PKS Inisiatif?

Terdapat tujuh (7) jenis perkhidmatan pendigitalan seperti berikut:-
i) Sistem Titik Jualan Elektronik (e-POS)
ii) Sistem Gaji Sumber Manusia/Pengurusan Perhubungan Pelanggan
(CRM)
iii) Pemasaran Digital / Jualan
iv) Perolehan
v) Perancangan Sumber Perusahaan (ERP)/Perakaunan dan Percukaian.
vi) Kerja Jauh
vii) E-Dagang

4. Siapakah yang layak untuk memohon Inisiatif Pendigitalan PKS?

PKS yang memenuhi kriteria berikut di bawah layak dan digalakkan untuk memohon:-

i) PKS mestilah sekurang-kurangnya 60% dimiliki oleh warganegara Malaysia;
ii) PKS mestilah didaftarkan di bawah undang-undang Malaysia yang berkaitan dan diklasifikasikan sebagai PKS;
iii) PKS telah beroperasi sekurang-kurangnya satu (1) tahun;
iv) Bagi PKS yang telah beroperasi selama satu (1) tahun, PKS dikehendaki mempunyai jualan minimum tahunan sebanyak RM100,000.00 bagi tahun pertama; Dan
v) Bagi PKS yang telah beroperasi selama dua (2) tahun atau lebih, PKS dikehendaki mempunyai perolehan jualan minimum sebanyak RM50,000.00 bagi tempoh dua (2) tahun berturut-turut.
5. Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan saya?

Permohonan hendaklah disertakan bersama dokumen sokongan berikut:

i) Borang Permohonan Inisiatif Pendigitalan PKS yang lengkap;
ii) Salinan Kad Pengenalan atau Pasport Pengarah / Rakan Kongsi / Pemilik PKS, yang mana berkenaan;
iii) Salinan lesen pendaftaran perniagaan PKS (SSM atau sebarang borang yang serupa
di bawah Akta Syarikat 2016);
iv) Penyata kewangan yang telah diaudit terkini atau penyata akaun pengurusan kewangan terkini atau penyata bank PKS untuk dua (2) bulan terakhir;
v) Sebutharga/invois bagi perkhidmatan pendigitalan terpilih daripada Perkhidmatan
Pembekal yang disenaraikan oleh MDEC;
vi) Apa-apa maklumat dan dokumen lain apabila diperlukan oleh Bank.

6. Bagaimana untuk memohon Inisiatif Pendigitalan PKS?

i) PKS mesti menghubungi dan melantik satu atau lebih panel Pemberi Perkhidmatan yang disenaraikan oleh MDEC untuk melaksanakan mana-mana perkhidmatan pendigitalan yang tersedia (maksimum 3 perkhidmatan digital).
ii) PKS hendaklah melengkapkan dan mengemukakan borang permohonan bersama-sama dengan
dokumen kepada Pemberi Perkhidmatan.
iii) Pemberi Perkhidmatan hendaklah mengemukakan borang permohonan berserta dokumen sokongan kepada Bank.
iv) Sebaik sahaja permohonan PKS diluluskan, tertakluk kepada jumlah invois, PKS bertanggungjawab membayar perbezaan jumlah invois selepas menolak jumlah subsidi yang diberikan daripada Inisiatif bagi setiap perkhidmatan pendigitalan kepada Pemberi Perkhidmatan.
v) Bank kemudiannya akan membuat pembayaran langsung sebanyak 50% daripada jumlah amaun invois atau sehingga RM5,000.00 kepada Pemberi Perkhidmatan dalam satu bayaran sekaligus atau secara berperingkat berdasarkan budi bicara Bank.

7. Bagaimanakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai Inisiatif Pendigitalan PKS?

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi nombor di bawah:-

BSN (Bank Simpanan Nasional)
1-300-88-1900

SME Bank (Kecil Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad)
03 – 2603 7700

Di bawah ini adalah senarai orang hubungan untuk kemas kini status mengenai permohonan anda.

No STATE CONTACT PERSON TELEPHONE NO. EXT.
1. SELANGOR Nur Hidayah Abdul Kadir
Fariza Elina Ghazali 03-5543 3000 / 03-5543 (DID) 72206 20654

2. K.LUMPUR Mohd Haidar Hadri Ma’min
Nor Baizura Ahmad 03-2028 3222/ 2028 (No. DID) 71714 17309

3. KEDAH Mohd Suhaimi Abd.Ghaffar
Norismail Mohamed 04-7740 444 / 04-7740 (No. DID) 73062 30460

4. PENANG Abdul Hakim M.Zainuddin
Nooraisidah Noordin 04-222 6400 / 04-222 (No. DID) 73107 36595

5. PERAK Nuraida Mohd Suhi
Nabaila Mohd Radoan 05-2452222 / 05-245 Samb. DID 73207 32328

6. N.SEMBILAN Iza Shafinaz Mohamed
Noordin Abdul Talib 06-768 6500 / 06-768 Samb. DID 74208 46526

7. MELAKA Norhassida Johari 06-289 5800 / 06-289 (No. DID) 74103
Azan Zainudin 45844

8. JOHOR Radzuwan Ibrahim 07-208 3555/ 07-208 (No. DID) 74007
Khalid Ibrahim 43649

9. PAHANG Nordin Abdul Talip
Mohamad Faizul Amir 09-565 0565 / 09-565 (No. DID) 75007
50533

10. TERENGGANU Azmi Mohd Noh
Qhattrun Naada Khalir 09-6200 400/ 09-6200 (No. DID) 75207 52507

11. KELANTAN Nurulaisah Mohamed 09 – 745 7070/ 09-745 (No. DID) 75109
Wan Rohana Wan Hussin 57229

12. SABAH Jowita @ Norhayati Mujin
Maccandy Loasi 088-355 600/ 355 DID 76610 61789

13. SARAWAK Jamilah Abdul Kadir
Ted Welter AK Lana 082-227 800 / 082-227 (No. DID) 76008 60406